Rymic-servicevoorwaarden

 

 

Een aankoop doen Blader door onze winkel en voeg alle items die u wilt kopen toe aan het winkelwagentje. Nadat u klaar bent met uw selectie, klikt u op 'Afrekenen' en wordt u gevraagd om enkele gegevens die we nodig hebben om de bestelling af te ronden.

Als u een fout heeft gemaakt in uw bestelling en deze niet kunt corrigeren in de winkelwagen, neem dan contact met ons op en wij zullen de fout corrigeren.

Betaling
De betaling moet volledig zijn ontvangen voordat de goederen worden geleverd.

Wij accepteren Visa, MasterCard, Switch, Solo, Delta, Visa Debit, American Express en PayPal. U kunt ook contact met ons opnemen als u direct wilt betalen op onze bankrekening.

Jouw bestelling
Wanneer u een bevestiging van uw bestelling ontvangt, bevestigt dit dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Het geeft niet aan dat er een contract tussen ons bestaat. We bevestigen de acceptatie van uw bestelling, en dus een contract tussen ons, wanneer we u een factuur sturen. We hebben deze term opgenomen om ons te beschermen in het geval dat er een fout is gemaakt in de prijsstelling, we onbedoeld te laag geprijsde goederen hebben of we een bepaald product om de een of andere reden niet meer kunnen leveren. Bij een prijswijziging nemen wij altijd eerst contact met u op om er zeker van te zijn dat de prijs acceptabel is. Als uw artikel niet op voorraad is, sturen we u een e-mail met de optie om uw bestelling te annuleren als u liever niet wacht, of om een alternatief product te kiezen.

Verzending en afhandeling Standaardlevering binnen het VK is bij de prijs inbegrepen voor alle fietsen, tenzij anders vermeld, maar voor bepaalde postcodes gelden extra kosten. Neem contact met ons op voordat u bestelt als u niet zeker bent van de kosten die van toepassing zijn.

Als je je bezorgdatum annuleert of wijzigt nadat je een tijdslot hebt gekregen, zijn er administratiekosten van £ 35 van toepassing. Om deze reden raden we je aan om alleen een bezorgdatum te boeken waarop je op elk moment tussen 07.00 uur en 18.00 uur beschikbaar bent om de levering aan te nemen.

Leveringsschema Levering vindt normaal gesproken plaats binnen 5 dagen nadat u een bestelling bij ons heeft geplaatst.

Gratis geschenken die bij een product worden aangeboden, worden mogelijk niet altijd bij het product geleverd, maar moeten binnen 10 werkdagen worden bezorgd.

Hoewel er zoveel mogelijk zorg wordt besteed aan het voorkomen van schade aan de woning tijdens een levering of montage, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.

U moet ons binnen twee werkdagen na de verwachte levering op de hoogte stellen als goederen niet aankomen, als ze beschadigd zijn tijdens het transport of als producten bij aankomst defect zijn, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Vermeld in alle correspondentie uw ordernummer.

U stemt ermee in dat het door ons bezorgbedrijf geleverde bewijs van levering voldoende bewijs is om vast te stellen dat de goederen zijn ontvangen.
Nabestellingen Als uw artikel niet op voorraad is, zullen wij voor u nabestellen. Je krijgt altijd een e-mail met de optie om je bestelling te annuleren als je liever niet wilt wachten.


BTW BTW (momenteel 20%) is inbegrepen in de prijs voor alle bestellingen vanuit het VK of de Europese Unie. Btw kan worden vrijgesteld als u buiten de EU woont, hoewel u mogelijk binnen uw eigen land belastingplichtig bent bij ontvangst van de goederen.


Creditcardbeveiliging We gebruiken een SagePay-betalingsgateway om uw betaling te verwerken. Deze gateway slaat gecodeerde creditcardgegevens op zodat we de betaling kunnen innen en onze klanten een terugbetaling kunnen doen zonder contact met hen op te hoeven nemen voor kaartgegevens. Uw kaartgegevens kunnen niet worden bekeken, afgezien van de laatste vier cijfers en de gebruikte codering voldoet aan de strenge industriestandaarden.


Garantie Alle producten vallen onder de fabrieksgarantie.

De duur van deze garantie en wat deze inhoudt, staat vermeld bij elk product en is geldig vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt elektronische en mechanische defecten gedurende deze periode exclusief slijtage. Schade aan materialen en stoffen is uitgesloten, met uitzondering van eventuele schade die direct bij aflevering wordt geconstateerd.

In het geval van een probleem met het product tijdens de garantieperiode, kan contact worden opgenomen met ons serviceteam door ons een e-mail te sturen via de link op de winkelpagina. U moet de volgende informatie verstrekken:

Uw naam:
Jouw adres:
Aankoopdatum:
Modelnummer van product:
Serienummer:
Beschrijving van probleem:

We zullen dan onze voorgenomen handelwijze adviseren. In het geval dat een reparatie aan het product moet worden uitgevoerd, zullen wij ons best doen om het product bij u ter plaatse te repareren. In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer er herhaalde of meerdere fouten zijn) behouden we ons het recht voor om het product op te halen voor levering aan ons servicemagazijn waar volledige diagnose zal worden uitgevoerd.

De garantie dekt de kosten van alle elektronische en mechanische onderdelen. Het dekt ook de bijbehorende arbeidskosten voor het monteren van deze onderdelen, tenzij het redelijk wordt geacht dat de klant de onderdelen zelf monteert.

Op sommige producten is een verlengde garantie beschikbaar, waarvoor bovenstaande voorwaarden gelden.

Specifieke voorwaarden van de fabrikant


Als tijdens deze garantieperiode de materialen defect blijken te zijn, zal de fabrikant elk onderdeel vervangen dat defect raakt als gevolg van mogelijke fabricagefouten, onder de onderstaande voorwaarden:

Conditie


De apparatuur die onder de garantie valt, moet ter inspectie en reparatie aan de fabrikant ter beschikking worden gesteld.

Onderdelen waarvan is aangetoond dat ze beschadigd zijn door materiaal- of fabricagefouten, worden gerepareerd op basis van de volgende voorwaarden. Volledige vervanging wordt alleen uitgevoerd indien aanbevolen door de technische dienst. De garantie wordt niet verlengd als gevolg van vervangen onderdelen. Deze garantie dekt geen uitgebreidere rechten, met name die zoals ruilen, kortingen of compensatie voor schade, of het accepteren van enige vorm van extra kosten.

Deze garantie wordt alleen als geldig beschouwd wanneer het originele aankoopbewijs of de factuur (met vermelding van het model en de aankoopdatum) samen met het defecte model wordt overlegd.

Deze garantie dekt geen schade die voortvloeit uit modificaties of aanpassingen die aan het product zijn aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant, in overeenstemming met lokale of nationale veiligheids- of technische voorschriften en zal geen vergoeding toekennen.

Deze garantie wordt niet geldig geacht als het serienummer van het product is gewijzigd of gewist, is verdwenen of onleesbaar is.

Deze garantie geldt alleen voor de eindverbruiker en is niet overdraagbaar.

Deze garantie dekt geen van de volgende situaties:

Aanpassingen of aanpassingen aan het product die de in de handleiding beschreven kenmerken veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Schade als gevolg van misbruik, inclusief maar niet beperkt tot:
het product gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen, of het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant over gebruik en onderhoud

installatie of gebruik van het product op een manier die niet voldoet aan de technische of veiligheidsvoorschriften.


Reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde Service Centers of door de klant zelf.

Ongevallen, blikseminslag, waterschade, brandschade, onvoldoende ventilatie of enige andere oorzaak waarop de fabrikant geen invloed kan uitoefenen

Defecten in het systeem waarin het product is opgenomen
De fabrikant behoudt zich het recht voor om eventuele noodzakelijke reparaties uit te voeren in de werkplaatsen van de Technische Dienst of bij de klant thuis
Ons bereiken Als u ons wilt bereiken, kunt u ons een e-mail sturen via de link op de winkelpagina.


Retourbeleid Als u uw product via internet hebt gekocht, zijn uw rechten om goederen te retourneren beschermd onder de EU-richtlijn verkopen op afstand.

Je hebt het recht om je bestelling te annuleren en de goederen binnen 7 werkdagen te retourneren voor een volledige terugbetaling, inclusief de verzendkosten. Dit doet u door per e-mail contact met ons op te nemen onder vermelding van het aan u verstrekte ordernummer. Een terugbetaling zal worden betaald binnen 30 dagen na de annulering van uw bestelling. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren en het risico van verlies of schade bij het retourneren van de goederen, dus u dient voldoende postverzekering af te sluiten om hun waarde te dekken. Deze annuleringsvoorwaarden hebben geen invloed op uw rechten wanneer wij in gebreke zijn gebleven, bijvoorbeeld als goederen defect zijn.

Alle geretourneerde goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te zijn. Neem contact met ons op voordat u goederen retourneert. We aanvaarden het recht om elke levering aan ons magazijn te weigeren die niet vooraf is geboekt.

Als je ervoor hebt gekozen om de fiets te laten monteren, behouden we ons het recht voor om de montagekosten in mindering te brengen op je restitutiebedrag, als je ervoor kiest om je fiets te retourneren.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw bestelling. We kunnen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, dus ga er niet vanuit dat dezelfde voorwaarden in de toekomst van toepassing zullen zijn.

Geen van deze voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten en deze worden op geen enkele manier verminderd. Als een bepaling ongeldig wordt verklaard op grond van enig toepasselijk statuut of rechtsregel, wordt die bepaling automatisch weggelaten uit de voorwaarden voor zover dit minimaal nodig is om te voldoen aan de wet en zonder de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest aan te tasten.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Bij het voltooien van uw aankoop dient u een factuuroverzicht met daarop 'rymic-ebike.com' en de landcode zoals 'HK', 'Ireland', etc. zou worden weergegeven op de betalingspagina en/of uw kaartafschrift.

Alle aankopen worden verwerkt door onze respectieve entiteit in het overeenkomstige land, zoals aangegeven door de landcode in het rekeningoverzicht en vallen onder de lokale wetgeving.